TrustMark – y tawelwch meddwl sy’n dod gyda chefnogaeth y Llywodraeth

TrustMark yw’r unig gynllun ar gyfer crefftwyr i’r cartref sy’n cael ei ardystio gan lywodraeth y DU. Mae’n helpu pobl i ddod o hyd i gwmnïau lleol o safon a chrefftwyr arbenigol sy’n gweithio i safonau a ardystir gan lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â TrustMark ar eu pen-blwydd yn 10 oed i helpu i hyrwyddo crefftwyr medrus, dibynadwy a lleol sydd wedi cofrestru gyda TrustMark – gan roi’r hyder i bobl Cymru ddod o hyd i grefftwyr lleol sydd wedi’u gwirio a’u harolygu.

Defnyddwyr

I weld sut y gall TrustMark eich helpu chi i ddewis cwmni dibynadwy o safon, cliciwch yma i chwilio am grefftwyr yn eich ardal.

Sut i ymuno

Os ydych chi’n grefftwr sydd am gofrestru gyda TrustMark, cymerwch gipolwg ar ein proses ymgeisio yma.

Cysylltu â ni

I gysylltu â ni, dewiswch un o’r opsiynau canlynol ac fe wnawn ni ymateb cyn gynted â phosibl.

E-bost: info@trustmark.org.uk
Ffôn: 0333 555 1234
Cyfeiriad: TrustMark, TrustMark House, 5 Prisma Park,
Berrington Way, Basingstoke, RG24 8GT

TrustMark gives customers reassurance that comes with Government support

TrustMark is the only UK Government-endorsed scheme for all trades in and around the home. It acts as a signpost to help householders find local, quality firms and expert tradespeople working to UK Government endorsed standards.

The Welsh Government is supporting TrustMark on its 10th anniversary to help promote skilled, reliable and local TrustMark-registered firms, and to give Welsh people the confidence to find vetted and inspected tradespeople in their area.

Consumers

To find out how TrustMark can help you choose a quality, reliable and vetted firm click here to search tradespeople in your area.

How to join

If you are a tradesperson and would like to become TrustMark registered, take a look at our application process here.

Contact Us

If you would like to get in touch, please select one of the following options and we will respond as soon as possible.

Email: info@trustmark.org.uk
Phone: 0333 555 1234
Address: TrustMark, TrustMark House, 5 Prisma Park,
Berrington Way, Basingstoke, RG24 8GT

Vans Welsh Banner