TrustMark – y tawelwch meddwl sy’n dod gyda chefnogaeth y Llywodraeth


TrustMark yw’r unig gynllun ar gyfer crefftwyr i’r cartref sy’n cael ei ardystio gan lywodraeth y DU. Mae’n helpu pobl i ddod o hyd i gwmnïau lleol o safon a chrefftwyr arbenigol sy’n gweithio i safonau a ardystir gan lywodraeth y DU.

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â TrustMark ar eu pen-blwydd yn 10 oed i helpu i hyrwyddo crefftwyr medrus, dibynadwy a lleol sydd wedi cofrestru gyda TrustMark – gan roi’r hyder i bobl Cymru ddod o hyd i grefftwyr lleol sydd wedi’u gwirio a’u harolygu.

Defnyddwyr

I weld sut y gall TrustMark eich helpu chi i ddewis cwmni dibynadwy o safon, cliciwch yma i chwilio am grefftwyr yn eich ardal.

Sut i ymuno

Os ydych chi’n grefftwr sydd am gofrestru gyda TrustMark, cymerwch gipolwg ar ein proses ymgeisio yma.

Cysylltu â ni

I gysylltu â ni, dewiswch un o’r opsiynau canlynol ac fe wnawn ni ymateb cyn gynted â phosibl.

E-bost: info@trustmark.org.uk
Ffôn: 0333 555 1234
Cyfeiriad: TrustMark (2005) Limited, The Square, Basing View, Basingstoke. RG21 4EB

 

 

 

TrustMark gives peace-of-mind and protection that is backed by the Welsh Government

TrustMark is the Government Endorsed Quality Scheme covering work a consumer chooses to have carried out in or around their home.

When a consumer uses a TrustMark Registered Business, they know they are engaging an organisation that has been thoroughly vetted to meet required standards, and has made a considerable commitment to good customer service, technical competence and trading practices.

The Welsh Government is supporting TrustMark to help promote vetted, competent TrustMark Registered Businesses, and to give Welsh people the confidence to find reliable tradespeople in their area.

Consumers

To find out how TrustMark enhances consumer protection and gives you the confidence to choose a quality and reliable business local to you, click here.

How to join

If you are a tradesperson and would like to become TrustMark registered, take a look at our application process here.

Contact Us

If you would like to get in touch, please select one of the following options and we will respond as soon as possible.

Email: info@trustmark.org.uk
Phone: 0333 555 1234
Address: TrustMark (2005) Limited, The Square, Basing View, Basingstoke. RG21 4EB

wales